Dorpsvisie Wijster

Het is zover, de Dorpsvisie van Wijster is gereed!

Zoals aangegeven in de Dorpskrant van oktober kunt u hier de documenten van de uitgebreide versie bekijken en downloaden.