Opening Supermarkt Wiester

supermarkt Wiester

Op maandag 19 oktober opent de nieuwe "Supermarkt Wiester" haar deuren!

Jacco Kleine gaat samen met zijn dochter de winkel runnen. Ze zien de toekomst rooskleurig in en hopen op een goede toekomst.

Ophalen vragenlijst Dorpsvisie

Op vrijdagavond 16 oktober is door Koko de enquetes huis-aan-huis opgehaald. Was u niet thuis of bent u over het hoofd gezien, dan kunt u alsnog de vragenlijst inleveren bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen. Wij willen de jongens en meiden en bestuursleden van Koko dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet!

Bent u de vragenlijst kwijtgeraakt? Deze kan nog even online worden ingevuld!