Subsidie voor beter leven in Drentse dorpen

Provincie Drenthe

Voor de verenigingen in Wijster is er een mooi initiatief van de Provincie Drenthe!

Deze stelt € 120.000,-- beschikbaar voor inwonersinitiatieven.

Uitkomsten enquete Dorpsvisie

Dorpsbelangen Wijster

Op 1 en 5 maart zijn de inloopbijeenkomsten van de resultaten van de Dorpsvisie geweest. De uitkomsten zijn hier digitaal beschikbaar.

Nieuwsbrief VAM berg

Provincie Drenthe

In dit nieuwsbericht van de provincie Drenthe wordt u geinformeerd over de laatste stand van zaken in de recreatieve ontwikkelingen op de VAM-berg en het gebied aan de voet van de berg.
U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.