Informatie omwonenden ETP terrein

Midden-Drenthe

Sinds januari 2020 monitort de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe de geur rondom het ETP terrein. Aanleiding hiervoor waren de klachten over geurhinder van omwonenden. Ook is er per 1 januari 2021 één loket voor het indienen van klachten in het leven geroepen.

Bericht WMD over vervanging drinkwaterleiding

WMD

Drinkwaterbedrijf WMD gaat aan de slag met de aanleg van drie kilometer nieuwe drinkwaterleiding van Holthe naar Wijster. En daarna verder in het dorp.