Biljartvereniging De Weidehoek

De biljartvereniging is een club van mensen (zowel dames als heren), die in De Weidehoek samenkomen om de biljartsport te beoefenen. Er wordt gespeeld in competitieverband, maar ook voor vrije partijen is ruimschoots gelegenheid. De doelstelling van de vereniging is, samen een gezellige middag of avond te hebben, waar toch ook wel serieus wordt gebiljard. Op het ogenblik heeft de vereniging 25 leden. Er wordt gespeeld op de maandagmiddag, donderdagmiddag en avond en op de vrijdagmiddag.

Het is een jonge vereniging die officieel is opgericht op 22 augustus 1996.

  • Voorzitter: Dhr. L.Timmer, Venesluis 24, 7991 TH Geeuwenbrug tel. 0592-459575
  • Secretaris: Dhr. E. Oosterveld tel. 0593-851001
  • Penningmeester: Dhr. A. Meinen, De Steeg 4, 9418 PZ Wijster tel. 0593-562094
  • Contributie: €40,- per jaar