Boermarke Wijster

  • Verhuurt landbouwwerktuigen
  • Spoelplaats voor landbouwwerktuigen en machines. De spoelplaats ligt aan de Sportweg in Wijster
  • Verzamelpunt voor landbouwplastic. Het verzamelpunt is bij de spoelplaats.

Wil iedereen die de machines en/of veewagens van de boermarke gebruikt, deze na gebruik weer schoon wegzetten. Ook a.u.b. de spoelplaats schoon achterlaten.

Is een machine tijdens het gebruik stuk gegaan, neem dan contact op met het bestuurslid bij wie u de machine hebt besproken.

Overzicht van de machines die u kunt bespreken bij de bestuursleden

WerktuigenKosten per halve dagBij wie besprekenTel. nr.
Bloter€ 25.00E. de Mots06 – 122 137 93
Kilverbak€ 20.00,,,,
Greppelfrees€ 20.00,,,,
Driepoot grondwoeler€ 16.00R. Hingstman06 – 389 180 12
Kleine veewagen€ 7.00,,,,
Grondschaaf€ 10.00,,,,
Messeneg€ 18.00A. Mulder
Weidesleep€ 25.00,,,,
Stoppelbewerker€ 30.00M. Zwiers06 – 254 860 74
Veegmachine€ 30.00,,,,
Sleuvenfrees
Cultivatoren€ 20.00J. Bouwmeester06 – 302 400 25
Landrol€ 20.00,,,,

Sleutelgeld per jaar € 25.00

Deze tarieven gelden voor mensen die lid zijn van de Boermarke Wijster. Niet leden kunnen ook gebruik maken van de machines en spoelplaats maar betalen dan het dubbele tarief

N.B. Boermarke Wijster is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van materiaal van de Boermarke Wijster.

Contact

  • Voorzitter: Dhr. R. Hingstman
  • Secretaris: Dhr. A. Mulder, Emelangen 1, 9418 TG Wijster, tel. 06 – 29 305 205
  • Penningmeester: Dhr. Joh. Bouwmeester, Hamveld 18, 9418 TK Wijster tel.