EHBO vereniging Drijber – Wijster

Het doel van de vereniging is het bevorderen van een goede eerste hulpverlening bij ongelukken en het geven van voorlichting hierover. De vereniging telt ruim dertig leden. De bijeenkomsten worden gehouden gedurende het winterseizoen op de donderdagavond of op de zaterdag. Via de vereniging kan men worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. Voor mensen die in het bezit zijn van dit diploma worden vervolglessen gegeven om het diploma te verlengen. Ook bestaat voor niet-leden de gelegenheid hun reanimatiekennis via onze vereniging op peil te houden. Dit is met name interessant voor mensen die worden ingezet als Bedrijfshulpverlener (BHV-er) bij hun werkgever.

Zo heeft men al assistentie verleent bij:

 • het winterfeest in Wijster van de VVV,
 • de landelijke afvaldag van Essent Milieu Wijster op het VAM terrein,
 • het buurtvolleybaltoernooi van Wijster op het sportveld,
 • het Dorpenvolleybal in Drijber,
 • een feestavond Klupen in Drijber,
 • een weekend van Kinderwerk op Terhorst,
 • het 25 jarig bestaan van de OBS de Zuiderenk,
 • het feestje van de ouderraad.

Donateurs betalen minimaal €2,50 per jaar.

 • Voorzitter: Dhr. A.Werners, Esstraat 25, 9418 PH Wijster Tel. 0593-567039
 • Secretaris: Mw. J. Hospers Tel. 0593-567054
 • Penningmeester: Mw. G. Oosterhuis Tel. 0593-562360
 • Contactpersoon: Materiaalbeheer B. Tjarks, De Goorns 18, Wijster
 • Contributie: €20 per jaar