Stichting Welzijn Wijster

In 1982 is de Stichting Welzijn Beilen opgericht, welke zich inzet voor de leefbaarheid en het welzijn in de plattelandsgemeente Beilen. Na de gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeenten Beilen, Westerbork en Smilde werden samengevoegd tot de gemeente Midden-Drenthe wilde de nieuwe gemeente een Stichting voor samenlevingsopbouw in plaats van twee, Stichting Welzijn Beilen en Sociaal Cultureel Werk Smilde.

Medio juni 1999 heeft de Gemeente Midden-Drenthe een initiatief groep geinstalleerd bestaande uit betrokkenen uit de gehele gemeente, beroepskrachten van Stichting Welzijn Beilen en het Sociaal Cultureel Werk Smilde om met ondersteuning van een ambtenaar van de kernafdeling Welzijn van de gemeente opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van het oprichten en samenstellen van een Stichting voor Samenlevings opbouw en sociaal cultureel werk.

De Stichting Welzijn Wijster houdt zich bezig met het ontwikkelen, stimuleren en activeren van activiteiten in het dorp, o.a. door het aanbieden van cursussen e.d. Zij beheert de financien die ten goede komen aan het kinder- en jeugdwerk. Op haar beurt ontvangt zij deze gelden van de Welzijnsraad. Bij het plaatselijke werk wordt de Stichting ondersteunt door een medewerker van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe, die tevens bij alle vergaderingen van de Stichting aanwezig is. Deze ondersteuning wordt ook verleend aan het Kinderwerk, de jeugdgroep KOKO en de jeugdsoos Twick.

Contact

  • Voorzitter: Mw. Bertie Tjarks, Drijberseweg 16, 9418 PW Wijster. Tel. 06-12829286
  • Secretaris: Mw. Anita Bouwmeester, Kampsweg 42, 9418 PG Wijster. Tel. 0593 – 562228
  • Penningmeester: Dhr. Christiaan Bos, Dwarsakkers 14, 9418 PM Wijster. Tel. 06-28676939
  • Contributie: geen