Wijster

nieuws en informatie

Wijster

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Jaarvergadering Vereniging voor Volksvermaken

Dorpshuis De Weidehoek Meester Haddersstraat 31A, Wijster

Agenda jaarvergadering: 1. Opening 2. Jaarverslag 2022 3. Financieel jaarverslag 2022 4. Verslag kascommissie 5. Benoeming kascommissie 6. Bestuursverkiezing 7. Voorstel Programma 2023: - 2 april Palmpaasoptocht - mei Avondwandeling - juni ….. - oktober Dropping - december Kerstwandeling 8. … Lees verder