VAMbrug in oude luister hersteld.

Geplaatst op: < 2006

De VAMbrug over het VAM-Kanaal bij Wijster is gerestaureerd.
Onder toezicht en met medewerking van directeur Douma van Essent Milieu en de wethouders Bolhuis en Looman-Struijs van de gemeente Midden-Drenthe is de brug teruggeplaatst.
De restauratie van de 65-jarige VAMbrug heeft ruim € 85.000 gekost.

Na terugplaatsing heeft Essent Milieu het beheer van de brug overgedragen aan Midden-Drenthe.

De restauratie was onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak van het stroomgebied van het Oude Diep, waarbij het beekdal zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
Essent Milieu werkte in dit verband samen met de gemeente Midden-Drenthe, het Waterschap Reest en Wieden en de provincie Drenthe.
Een belangrijk deel van de opknapbeurt is gefinancierd uit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB).
De VAMbrug is de laatste van de drie oorspronkelijke bruggen over het VAM-Kanaal, de vaarverbinding tussen het terrein van de vuilverwerker en het Linthorst-Homankanaal.

Behalve van cultuurhistorische waarde is de VAMbrug van belang voor ontsluiting van de gebieden aan weerszijden van het kanaal.
Bewoners en met name landbouwers en fietsers maken veel gebruik van de brug. De brug is eerst gestraald en waar nodig gerepareerd.

Vooral de kopse kanten van de ijzeren brug waren flink aangetast.
Weersinvloeden van meer dan 65 jaar hebben hier hun sporen duidelijk nagelaten.Het is voor het eerst dat de brug van zijn plek gehaald is.
Het is een prachtig stuk vakwerk dat geheel in elkaar geklonken zit met klinknagels.

De 65 jarige VAMbrug is de laatste van de oorspronkelijke drie bruggen die tussen het Linthorst Homankanaal en het VAMterrein lagen. De brug is wat vormgeving betreft karakteristiek voor het VAMkanaal en haar omgeving en de tijd waarin het bedrijf en het kanaal is aangelegd.De VAMbrug is beeldbepalend voor de wijze van aanvoer van huisvuil over het water zoals dit in het verre verleden geschiedde.