Uitnodiging inloopbijeenkomsten over wonen

De gemeente organiseert een de komende periode een aantal inloopbijeenkomsten om met inwoners /dorpen in gesprek te gaan over het thema wonen. Op deze manier willen we input ophalen voor de nieuwe woonvisie waar de gemeente mee bezig is.

We nodigen jullie als (inwoners van) dorpen van harte uit voor deze bijeenkomsten. Ze vinden plaats op 21, 26 en 28 september.

In de bijgaande uitnodiging vinden jullie meer informatie. We zetten in dezelfde periode ook nog een enquête over wonen online, maar dat is meer aanvullend. We hopen jullie vooral bij de bijeenkomsten te ontmoeten!