Aanleg van zonneparken in onze gemeente: Wat vindt u daarvan?

Ook in onze gemeente gebeurt er van alles rond de energietransitie. Een goede
zaak, want duurzame energie in de toekomst vraagt om actie vandaag! De gemeente
is met veel ambitie bezig om een bijdrage te leveren aan de opwek van
‘hernieuwbare’ energie. Grote projectontwikkelaars kloppen nu aan voor de bouw van
zonneparken in Midden-Drenthe.

Begin volgend jaar vindt er een publieke aanbesteding voor de aanleg van
zonneparken plaats. Bij die aanbesteding wordt gekeken waar ze komen te staan en
hoe ze eruitzien. Uit alle inschrijvingen maakt de gemeente dan een selectie. Een
belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van die projecten is dat alle inwoners
betrokken moeten zijn. Dit geldt zowel voor de locatie, als ook bij de inpassing in het
landschap.

Daarom organiseert het Dorpenoverleg Midden-Drenthe samen met de gemeente,
inspraakavonden om de mening van inwoners duidelijk te krijgen over de aanleg van
een groot zonnepark. Dan kan de gemeente daar rekening mee houden bij de
opstelling van de spelregels van de aanbesteding.

Op een kaart zijn gebieden aangegeven die al of niet in aanmerking komen. Daar
kunt u op reageren. Een projectontwikkelaar moet ook de aanleg en inrichting van
een zonnepark met de inwoners vooraf bespreken. Wat betekent zo’n participatie
voor u als inwoner?

Het gaat om belangrijke ontwikkelingen waar ook u mee te maken kunt krijgen. U
wordt dan ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens één van de
inspraakavonden.

INSPRAAKAVOND ZONNEPARKEN

Woensdag 8 november 19:30 – 22:30 Smilde Zalencentrum Het Kompas
Donderdag 16 november 19:30 – 22:30 Westerbork Zalencentrum De Voorhof
Dinsdag 21 november 19:30 – 22:30 Balinge Dorpshuis ‘t Broekhoes
Donderdag 23 november 19:30 – 22:30 Wijster Dorpshuis Weidehoek

Heeft U vragen over deze bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met
Ger Steenbergen (Dorpenoverleg Midden-Drenthe) via 06 – 522 544 88.