Feestelijke start “Ieder Kind In Zijn Kracht”

Een jaar geleden zijn we in Wijster gestart met het programma “Ieder Kind In Zijn Kracht” van de gemeente Midden-Drenthe. Vanuit verschillende hoeken zetten mensen zich in voor de jeugd: de ouders, de school, de buurt, sportclubs, de peuterclub, kinderwerk, KOKO, Twick. Met dit project bundelen we de krachten om de kinderen en jongeren in het dorp een duwtje in de rug te geven.

In het voorjaar van 2023 zijn er breed vragenlijsten onder kinderen (tot 23 jaar), ouders en professionals (leerkrachten, trainers, hulpverleners) uitgezet om in kaart te brengen wat er leeft en wat de behoeftes zijn. We praatten dus niet alleen veel over, maar ook zeker met de jeugd. De uitkomsten daarvan zijn verbeeld in een infografic. Sommige resultaten waren te verwachten, andere verrassend of zelfs verontrustend. Nog voor de zomer hebben we in een goed bezochte, brede bijeenkomst het gehad over deze uitkomsten. De vraag was of er kansen zijn en waar die dan liggen. Maar ook: wat kan eenieder concreet betekenen om onze jeugd een mooiere toekomst te geven? Het was een levendige avond met stof tot discussie. Uiteindelijk zijn we tot vier grote thema’s gekomen waar we ons op gaan focussen:

1 sport & bewegen

2 mentale weerbaarheid

3 gezondheid

4 jeugdhulp & opvoeding

Vervolgens hebben we een coalitie gesmeed waarmee we verder hebben nagedacht over een kansrijk uitvoeringsprogramma. De vraag was op welke manier we de kinderen passende hulp kunnen bieden en vaardigheden meegeven die zij nodig hebben voor hun toekomst. Gelukkig hebben veel kinderen het goed in Wijster, maar we moeten oog blijven houden voor het voorkomen van onveilige thuissituaties, armoede, ongezonde levensstijl en uitdagingen als social media en pesten.

In het uitvoeringsplan zijn per thema doelen opgesteld. We hebben mogelijkheden om die doelen te bereiken per doelgroep in kaart gebracht. Je kunt denken aan sportieve clinics zoals het mountainbiken afgelopen september voor het thema “sport & bewegen”, aan een training vroeg signalering voor vrijwilligers voor het thema “mentale weerbaarheid” of een verbetering van de route naar hulpinstanties op het gebied van “jeugdhulp & opvoeding”. Het is een kleine greep uit het huidige plan wat er nu ligt.

Het prachtige aan dit project is dat het plan van Wijster is en blijft. We kunnen het uitbreiden, verbeteren en veranderen naar eigen inzicht. De gemeente ondersteunt ons met raad en daad. Daarnaast hebben zij ons de financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering te weten een eenmalige subsidie van € 10.000, -. En 28 februari was het zover: een feestelijke officiele start van het programma!

Mocht je vragen hebben over dit unieke project of misschien heb je waardevolle input op een van de thema’s, dan kun je terecht bij Stichting Welzijn Wijster. De Stichting overvleugelt al veel van de organisaties en komt regelmatig samen voor overleg. Aanvragen voor “Ieder Kind in Zijn Kracht” zullen daar behandeld worden. Je kunt een mail sturen naar