Fietspad Linthorst Homankanaal

Geplaatst 23-08-2007

Met de aanleg van een Schelpenpad langs het Linthorst Homankanaal ontstaat een aantrekkelijke recreatieve route langs natuurgebieden in de gemeente Midden-Drenthe.

De besturen van buurtverenigingen hebben alle eerder aangegeven een recreatief fietspad te willen langs de oostzijde van het Linthorst Homankanaal tussen de Holtersluis en De Hullen. Ooit liep er een pad maar deze is in de loop van de jaren verdwenen. De route heeft een aansluiting op bestaande routes zoals het Terhorsterzand, Cramerpad en zuidwaarts richting Hoogeveen. Mede door een subsidie van het Recreatieschap Drenthe komt het fietspad tot stand. De totale kosten voor dit project zijn geraamd op 327.680,- waarvan de gemeente een bijdrage levert van 110.000,-.Start

De verwachting is dat het fietspad langs het Linthorst Homankanaal eind 2007 gereed is. De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft inmiddels ingestemd met het krediet.