Recreatief pad Linthorst-Homankanaal

Geplaatst < 2006

Sinds juli 2005 zit onze vereniging dorpsbelangen Wijster samen met een vertegenwoordiging van de dorpen Drijber, Holthe, Lieving en Makkum én de gemeente Midden-Drenthe om tafel om het oude schelpenpaadje langs het kanaal nieuw leven in te blazen. De werkgroep krijgt hierbij steun van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe.

Het paadje moet het wandelen en fietsen langs het water mogelijk maken. Daardoor worden onze dorpen en buurtschappen weer met elkaar verbonden. Ook zal de te restaureren brug over het kanaal mooi te bezichtigen zijn vanaf dit paadje. Het is de bedoeling dat het paadje gaat aansluiten op bestaande recreatieve routes. De gemeente is in onderhandeling met de grondeigenaar. Men hoopt deze zomer een positieve reactie van de gemeente te krijgen, zodat met de aanleg kan worden begonnen. Stimulering van recreatie in het buitengebied is onderdeel van het gemeentelijk beleid.