Restauratie Grafheuvels “Landgoed de Vossenberg”

Geplaatst 16-01-2009

Twee grafheuvels op “Landgoed de Vossenberg” zijn in slechte staat van onderhoud.Stichting het Drentse Landschap heeft een contract met de Archeologische Monumentenwacht uit Amersfoort dat deze grafheuvels regelmatig door hen worden geïnspecteerd en indien nodig kleine herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het normale beheer als maaien van de vegetatie en het “boomvrij” houden van de heuvels wordt door de medewerkers van het Drentse Landschap uitgevoerd. De heuvels zullen na consolidatie worden toegevoegd aan het onderhoudsabonnement met de Archeologische Monumentenwacht. Vijftig procent van de totale kosten wordt door de Provincie Drenthe uit de zgn. ILG-gelden betaald. Ook het Prins Bernhardfonds levert een flinke bijdrage. Na het broedseizoen zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden.