Dorpshuis de Weidehoek 50 jaar

Origineel geplaatst op: 8-6-2018

Op 6 december 2018 is het 50 jaar geleden dat de toenmalige gedeputeerde van de provincie Drenthe de heer E.F. Albrecht dorpshuis de Weidehoek heeft geopend. In het kader van dit 50 jarig bestaan zullen in de periode 6 t/m 9 december 2018 diverse activiteiten worden georganiseerd. Een werkgroep is nog druk bezig met de invulling van het definitieve programma. Hierover volgt later meer informatie.

Eén van de voorgenomen activiteiten is het samenstellen van een tentoonstelling over de vele hoogte- en dieptepunten gedurende 50 jaar dorpshuis de Weidehoek

In dat kader is de werkgroep op zoek naar foto’s of ander materiaal van activiteiten in de Weidehoek in de periode 1968 – 2018.

Mocht u beschikken over dergelijke foto’s of ander materiaal dan willen de leden van de werkgroep daar graag een kopie / scan van maken. Natuurlijk krijgt u het originele materiaal terug. U kunt hiervoor contact opnemen met: Bart de Vries, tel. 06-81727629. Lammie Oostenbrink, tel. 0593-562603. of een ander lid van de werkgroep.

Werkgroep 50 jaar dorpshuis de Weidehoek:
Lammy Oostenbrink, Rinus Bouwmeester, Herman Schuur en Bart de Vries