Nieuwsberichten VAM berg 2017

Fietsen op de VAM-berg

Geplaatst op: 23-12-2017

Ontwikkelingen VAM-berg in het kort

De VAM-berg is benoemd als icoonproject binnen het programma Vrijetijdseconomie en fietsen. Het past bij eerder gestelde doelen in het collegeprogramma en op het basis daarvan opgezette programma Vrijetijdseconomie en fietsen.

Fietsen op de VAM-berg

 • Openstelling van de VAM-berg voor fietsers
 • Aanleg nieuw fietsparcours op de VAM-berg
 • Nieuw ATB-parcours
 • Fietspaden en wandelpaden
 • Verplaatsing hekwerk
 • Parkeervoorzieningen
 • Aansluiting op de omgeving van de VAM-berg

Dak van Drenthe

Er is steeds minder te storten afval in Drenthe en Nederland. Attero verlaagt daarom de stortcapaciteit bij Wijster met 2,25 miljoen m3. De verwachting is de stortplaats veel eerder te sluiten: in 2033 en niet in 2074. Dit betekent dat de stortplaats eerder definitief afgedekt wordt dan oorspronkelijke planning was én dat de stortplaats eerder beschikbaar is voor recreatief en landschappelijk gebruik. Attero heeft voor het versneld afdekken een aanvraag ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Drenthe) om de milieuvergunning te herzien.

Beoogde aanleg Dak van Drenthe:

 • Tussen najaar 2017 en 1 januari 2020
 • Vormgeving gericht op afscherming industrie en landschap
 • Verhoging binnen bestaande vergunning
 • Bestaat uit bodemas = opgewerkte rest na verbranding
 • Hoeveelheid: 1 miljoen m3

Impressie van het definitieve ontwerp


Aanleg van het Dak van Drenthe is begonnen

Origineel geplaatst op: 23-12-2017

WIJSTER – Deze week is afvalverwerkingsbedrijf Attero begonnen met het aanleggen van het Dak van Drenthe op de VAM-berg in Wijster. Dit project is een 800 meter lange wal die bovenop de afvalberg wordt aangelegd. De wal wordt gemaakt van bodemas. Dit is een opgewerkte grondstof die geleverd wordt door afvalenergiecentrales. Bodemas bestaat uit onder andere ijzer, koper en roestvrij staal.

Het Dak van Drenthe, dat zijn naam te danken heeft aan de hoogte van 63 meter boven NAP, moet het openbare en recreatieve deel van de VAM-berg afscheiden van het gedeelte waar nog tot 2033 afval gestort wordt. De wal wordt bedekt met een speciale kleilaag, een dikke plastic folielaag en een grondlaag.

Naast de aanleg van het Dak van Drenthe, start de provincie Drenthe in het voorjaar van 2018 met de aanleg van een fietsparcours op de VAM-berg. Hiermee wil Drenthe haar positie als dé fietsprovincie van ons land behouden.


‘De VAM-berg moet voor de zomer klaar zijn’

Geplaatst op: 28-11-2017

ASSEN/WIJSTER – De aanleg van een fietsroute over de VAM-berg begint komend voorjaar. De berg zou afgelopen zomer opengaan voor fietsers, maar dat liep vertraging op vanwege onderzoek naar de ondergrond van de voormalige stortplaats. De VAM-berg is namelijk afgedekt met een folieconstructie die glad is. “Er ligt nu een meter grond op, maar als je daar een fietspad met haarspeldbochten op legt, moet je dat goed opvullen”, zegt gedeputeerde Henk Brink. “Kan het water wel voldoende weg? Of schuift het zand eraf?”

Geen haarspeldbochten meer

Volgens Brink moest het parcours daarom aangepast worden en zijn de haarspeldbochten eruit gehaald. Bovendien is de fietsroute een paar honderd meter ingekort. De fietsers waar de provincie mee samenwerkte hebben daar geen probleem mee. “Die zijn nog steeds enthousiast”, aldus Brink.

De gedeputeerde hoopt dat in april de schop de grond ingaat. Als alles meezit, moet de VAM-berg voor de zomer helemaal klaar zijn. “Maar in ieder geval vóór de bouwvak.” Wielrenners en recreanten kunnen allemaal gebruikmaken van de fietsroute. “Het pad wordt vier meter breed en het is allemaal eenrichtingsverkeer. Dus er is voldoende ruimte voor iedereen.”

Top op 63 meter hoogte

Deel twee van de werkzaamheden aan de VAM-berg staat voor 2020 gepland. “Dan komt het ‘dak’ erop”, legt Brink uit. “Er komt nog een stukje bij en dan zit je op 63 meter hoogte. Dat is de top van Drenthe, echt de kers op de taart.”


‘Het Dak van Drenthe’ moet hoogste punt VAM-berg worden’

Origineel geplaatst op: 8-9-2017

ASSEN/WIJSTER – De VAM-berg krijgt een nieuwe top: het Dak van Drenthe. De berg moet 900 meter lang en 150 meter breed worden. Het is de bedoeling dat de berg net zo hoog wordt als ooit gepland: 63 meter boven NAP. De nieuwe top op de VAM-berg is bedoeld voor recreatie. Het is volgens het college van Gedeputeerde Staten een oplossing waar zowel VAM-berg-eigenaar Attero, als de provincie Drenthe baat bij hebben.

Minder, maar ook ander stortafval

Attero stort steeds minder afval op de VAM-berg, omdat verbranding en hergebruik van afvalstoffen toenemen. Alleen stoffen die niet verbrand mogen worden, zoals asbest, worden nog gestort. Daardoor wil Attero niet alleen eerder dan gepland stoppen met storten, maar wordt de VAM-berg ook platter dan gepland. De provincie wil geen ‘platte pannenkoek’ op de berg, want die is minder geschikt voor recreatie. Schatting is dat er 2 miljoen kuub minder afval de berg opgaat.

Attero uit Wijster heeft wel steeds meer bodemassen te verwerken, oftewel restmateriaal uit de ovens dat niet verbrand is. Ook van elders komt de bodemas naar Wijster. Die asresten gaan gebruik worden voor het bouwen van het Dak van Drenthe. De nieuwe berg van 900 bij 150 meter wordt afgedekt en beplant.

Klaar in 2020

Eenmaal klaar is het het Dak van Drenthe en dat deel van de VAM-berg geschikt voor recreatie. En eerder dan gedacht want terwijl een deel van de stort nog open blijft, moet het dak in 2019 of 2020 klaar zijn. Het wordt dan bij het al bestaande recreatieve deel van de VAM-berg aangesloten.

Er zijn al langer plannen om legaal te kunnen fietsen op de VAM-berg. Met de nieuwe top wordt dat fietsen alleen maar leuker.

Ingewikkelde hoogteberekening

Er wordt minder gestort dan verwacht en dus wordt de berg lager dan gedacht. De asresten die extra op de VAM-berg komen, maken de berg juist weer hoger. Maar omdat de bodemas weer zwaarder is dan het afval dat er onder ligt, klinkt de bodem weer in. Uiteindelijk zal de VAM-berg net zo hoog worden als ooit gepland: 63 meter boven NAP.

Als het storten is gestopt?

Ooit was gepland dat in 2075 gestopt zou worden met storten, dat werd 2033 en nu wordt al gedacht aan 2025. In 2033 draagt Attero (of haar opvolger) de VAM-berg over aan de provincie, die vanaf dan het beheer moet doen. Daarvoor stort Attero geld in een fonds. Als het rendement op dat fonds minder is dan gedacht, zal Attero meer moeten inleggen.

Het afvalbedrijf staat in de etalage, maar ook bij verkoop gaat de betalings,- en afwerkingsplicht over op de koper. Zo krijgt Drenthe volgens het college van GS in geen geval een scheur in de broek als er iets met Attero gebeurt.


Meer onderzoek VAM-berg

Origineel geplaatst op: 19-8-2017

Bij de VAM-berg van Attero in Wijster zijn handboringen in de grond gedaan. De provincie heeft meer gegevens nodig voordat de berg open kan voor fietsers.

De provincie onderzoekt hoe en of het asfalt wel op de berg gelegd kan worden. De vrees is dat het asfalt niet goed hecht aan de grond en in theorie zou kunnen wegglijden.

De werkzaamheden voor de openstelling van de VAM-berg voor wielrenners en mountainbikers zouden in oktober beginnen, maar dat wordt niet gehaald.

,,De grond is naar het laboratorium gestuurd en we verwachten over vier weken uitslag’’, zegt een woordvoerder van de provincie.

Het gaat om de samenstelling van de grond die bovenop het afsluitende folie van de afvalberg ligt. ,,Het is dus niet zo dat we niet weten wat er in de berg zit, dat weten we wel. Het is echt het kleine laagje erboven op.’’

Het is de bedoeling dat er verschillende routes voor wielrenners en mountainbikers op de berg komen van respectievelijk 2,3 en 3,4 kilometer lang. Ook komt er een kasseienstrook van 150 meter. De openstelling is een langgekoesterde wens van wielrenners in de provincie. Verder is er een plan voor een recreatieheuvel boven op de berg, die als afscheiding dient tussen de stort en landschap.

Fietsevenement

Op 9 september gaat het fietsevenement Green Mountain Tour voor de tweede keer over de VAM-berg. De toertocht over het Dwingelderveld en door het Vechtdal heeft als hoogtepunt de dubbele beklimming van de VAM-berg met volgens de organisatie een stijgingspercentage van 23 procent. Er zijn vier routes voor wielrenners en drie mountainbikeroutes. De afstanden liggen tussen de 40 en 160 kilometer.

Wielrenners moeten wel omkeren bovenop de VAM-berg en dezelfde weg weer terug, omdat niet de hele berg is vrijgegeven. De mountainbikers kunnen wel een andere route terug rijden dan ze omhoog gaan.

Tijdens het evenement dat van 8 uur ‘s ochtends tot 17 uur duurt zijn diverse randactiviteiten zoals uitgebreide verzorging voor de fietsers. Er zijn koudwaterbaden, massagetafels en een barbecue. Verder is er voor kinderen een speelbos, springkussen en mammoetskelteren.

De gemeente Westerveld draagt 1500 euro bij aan het evenement.