Dorpsbelangen Wijster

Welkom op de website van Wijster


Nieuwsberichten


Nieuwsbrief SMD

Sterk Midden-Drenthe

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zou de raad van commissarissen van de Coƶperatie Sterk Midden-Drenthe een besluit nemen over het voortzetten van de tweede fase van de Europese aanbesteding. Dat is inmiddels gebeurd.

30 en 60 km/u zones Midden-Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeente is gestart met de inrichting van 60 km/u zones in het buitengebied. Het doel hiervan is dat er een duidelijke onderverdeling komt tussen de verblijfsgebieden en de verkeersgebieden.