Veilig door het Dorp

Welzijnswerk

Dit jaar gaat ook in Wijster het project Veilig door het dorp van start. Veilig door het dorp is een innovatief verkeersveiligheidsproject voor en door dorpsinwoners met ondersteuning van Welzijnswerk Midden-Drenthe.