Informatie omwonenden ETP terrein

Sinds januari 2020 monitort de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe de geur rondom het ETP terrein. Aanleiding hiervoor waren de klachten over geurhinder van omwonenden. Ook is er per 1 januari 2021 één loket voor het indienen van klachten in het leven geroepen.

Lees verder