Start proces ontwikkelmogelijkheden Energie Transitie Park en VAM-berg

In de maanden augustus en september 2023 starten Provincie Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Attero een proces om te komen tot een voorkeursscenario met verschillende ontwikkelmogelijkheden voor het Energie Transitie Park (ETP) en de VAM-berg in Wijster. Dit proces wordt opgestart omdat de drie betrokken partijen in het gebied ambities hebben op de thema’s duurzaamheid en energie, sport, recreatie en toerisme. Daarnaast spelen ook thema’s zoals geur, geluid, stikstof en de vestiging van nieuwe bedrijven een rol. Om te komen tot een aantal scenario’s worden de komende maanden gesprekken gevoerd met diverse partijen in het gebied.

Lees verder

VAM-berg Wijster dicht voor aanleg fietsparcours ‘Dak van Drenthe’

De VAM-berg in Wijster gaat van maandag 10 juli tot en met zondag 27 augustus 2023 dicht voor recreatieve gebruikers vanwege de aanleg van het fietsparcours op het nieuwe hoogste gedeelte van de berg, het ‘Dak van Drenthe’. De langdurige afsluiting is erg vervelend in het zomerseizoen waarin veel fietsers en wandelaars de VAM-berg beklimmen, maar nodig om de werkzaamheden op een goede en veilige manier uit te kunnen voeren. Om de afsluiting aan te geven plaatst de aannemer borden en hekken.

Lees verder