Subsidie voor beter leven in Drentse wijken, buurten en dorpen

Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Dit kan via de nieuwe subsidieregeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige thuiszorg.

Lees verder