Voorlichting bodemverzorging fruitbomen

Landschapsbeheer Drenthe organiseert in samenwerking met de Snoeigroep Wijster op 4 oktober in dorpshuis De Weidehoek een voorlichtings/informatieavond over de bodemverzorging van fruitbomen en bessenstruiken.

Naast het snoeien van fruitbomen/bessenstruiken is een goede verzorging van de ondergrond waarin de bomen wortelen zeer aan te raden/van belang. Dit bevordert de groei en daarmee de ontwikkeling van de vruchten.

Lees verder

Start proces ontwikkelmogelijkheden Energie Transitie Park en VAM-berg

In de maanden augustus en september 2023 starten Provincie Drenthe, gemeente Midden Drenthe en Attero een proces om te komen tot een voorkeursscenario met verschillende ontwikkelmogelijkheden voor het Energie Transitie Park (ETP) en de VAM-berg in Wijster. Dit proces wordt opgestart omdat de drie betrokken partijen in het gebied ambities hebben op de thema’s duurzaamheid en energie, sport, recreatie en toerisme. Daarnaast spelen ook thema’s zoals geur, geluid, stikstof en de vestiging van nieuwe bedrijven een rol. Om te komen tot een aantal scenario’s worden de komende maanden gesprekken gevoerd met diverse partijen in het gebied.

Lees verder

VAM-berg Wijster dicht voor aanleg fietsparcours ‘Dak van Drenthe’

De VAM-berg in Wijster gaat van maandag 10 juli tot en met zondag 27 augustus 2023 dicht voor recreatieve gebruikers vanwege de aanleg van het fietsparcours op het nieuwe hoogste gedeelte van de berg, het ‘Dak van Drenthe’. De langdurige afsluiting is erg vervelend in het zomerseizoen waarin veel fietsers en wandelaars de VAM-berg beklimmen, maar nodig om de werkzaamheden op een goede en veilige manier uit te kunnen voeren. Om de afsluiting aan te geven plaatst de aannemer borden en hekken.

Lees verder

Eén meldpunt ETP-terrein

De vrijkomende geuren van de bedrijven op het Energie Transitiepark (ETP) in Wijster geven regelmatig aanleiding voor omwonenden tot het indienen van geurmeldingen. Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2020 is de motie: ‘één loket voor (stank) klachten ETPterrein’ unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Sinds 1 januari 2021 is het ETPmeldpunt actief.

Via de link https://www.middendrenthe.nl/melding-doen/geuroverlast-etp-terrein kunt u een melding maken omtrent geuroverlast.

Wilt u liever bellen? Het nieuwe telefoonnummer is 0592 36 53 03

Dorpsvisie Wijster aangeboden

Logo Dorpsbelangen Wijster

Tijdens de commissie vergadering Ruimte en Groen is door Dorpsbelangen Wijster de Dorpsvisie van Wijster aangeboden aan wethouder Rico Schans. In een korte presentatie is aan de commissie de totstandkoming van de dorpsvisie toegelicht. De commissie was onder de indruk van de visie die we als dorp hebben neergezet.

Lees verder