Dorpshuis de Weidehoek 50 jaar

Origineel geplaatst op: 8-6-2018

Op 6 december 2018 is het 50 jaar geleden dat de toenmalige gedeputeerde van de provincie Drenthe de heer E.F. Albrecht dorpshuis de Weidehoek heeft geopend. In het kader van dit 50 jarig bestaan zullen in de periode 6 t/m 9 december 2018 diverse activiteiten worden georganiseerd. Een werkgroep is nog druk bezig met de invulling van het definitieve programma. Hierover volgt later meer informatie.

Lees verder

Nieuwsberichten VAM berg 2017

Fietsen op de VAM-berg

Geplaatst op: 23-12-2017

Ontwikkelingen VAM-berg in het kort

De VAM-berg is benoemd als icoonproject binnen het programma Vrijetijdseconomie en fietsen. Het past bij eerder gestelde doelen in het collegeprogramma en op het basis daarvan opgezette programma Vrijetijdseconomie en fietsen.

Lees verder

Overdracht activiteiten van Coöperatieve Landbouwvereniging “Wijster”

Origineel geplaatst op: 7-12-2017

Per 1 december zijn de activiteiten van Coöperatieve Landbouwvereniging “Wijster” overgedragen aan L.V. “Wijster” B.V.. L.V. staat voor landbouwvereniging. Omdat het geen vereniging meer is vanaf 1 januari mag de naam Landbouwvereniging niet meer gevoerd worden volgens de regels. Om toch herkenbaarheid naar het verleden te behouden is voor deze naam gekozen.

Lees verder