Nieuwe website wijster.info

Logo Dorpsbelangen Wijster

Zoals bekend zijn we als Dorpsbelangen Wijster bezig geweest met de realisatie van een nieuwe website. De vorige website was dusdanig verouderd waardoor het steeds lastiger werd om deze te onderhouden. Met deze nieuwe site hopen we dat we sneller en beter naar iedereen toe kunnen communiceren over wat er speelt in ons dorp.

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst energietransitie

Update: de energietransitie bijeenkomst is op dinsdag 28 juni in ’t Kaampie in Drijber.

Op 25 januari 2022 is door een aantal Energie Coöperaties, de gemeente Midden-Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) een convenant energietransitie getekend met als doel de overstap te bevorderen naar een duurzamere samenleving door het opwekken van hernieuwbare energie. In dit convenant zijn eerder opgehaalde ideeën van inwoners meegenomen.

Lees verder

Subsidie voor beter leven in Drentse wijken, buurten en dorpen

Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Dit kan via de nieuwe subsidieregeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige thuiszorg.

Lees verder