Uitnodiging bijeenkomst energietransitie

Update: de energietransitie bijeenkomst is op dinsdag 28 juni in ’t Kaampie in Drijber.

Op 25 januari 2022 is door een aantal Energie Coöperaties, de gemeente Midden-Drenthe en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM) een convenant energietransitie getekend met als doel de overstap te bevorderen naar een duurzamere samenleving door het opwekken van hernieuwbare energie. In dit convenant zijn eerder opgehaalde ideeën van inwoners meegenomen.

Lees verder

Subsidie voor beter leven in Drentse wijken, buurten en dorpen

Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Dit kan via de nieuwe subsidieregeling ‘Wijk-buurt-dorp initiatieven’ die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige thuiszorg.

Lees verder

Informatie omwonenden ETP terrein

Sinds januari 2020 monitort de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe de geur rondom het ETP terrein. Aanleiding hiervoor waren de klachten over geurhinder van omwonenden. Ook is er per 1 januari 2021 één loket voor het indienen van klachten in het leven geroepen.

Lees verder